Condiţii

CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CURĂȚĂTORIE-SPĂLĂTORIE


1. Produsele textile sau din piele predate prestatorului, în vederea prestării de servicii de curățătorie - spălătorie se presupune a fi fost atent verificate anterior de clienți privind existența: sume de bani, bijuterii, pietre prețioase, accesorii și bunuri de valoare și care au fost îndepărtate/ preluate de clienți - prestatorul nu le va prelua în nici o situație in vederea păstrarii și nu va fi facut responsabil în legătură cu potențiala existență a acestora după preluarea produselor în proces.
2. Termenul pentru prestarea serviciilor de curățătorie - spălătorie se stabilește în funcție de:
a. Solicitările clienților;
b. Procedeul de curățare - spălare;
c. Gradul și tipul de murdărie/numărul de pete sau suprafața pătată;
d. Tipul, volumul, modalitatea de prindere a accesoriilor sau aplicațiilor;
e. Defectele constatate la primirea acestora (captușeală, buzunare, etc. - rupte, fermoare defecte, nasturi lipsă, etc.);
f. Capacitatea de procesare;
Acest termen este adus la cunostință clientului de către operator la primirea produselor și va putea fi prelungit dacă in procesul de curătare sau spălare se întampină probleme care nu au putut fi anticipate la predarea acestora.
3. Prețurile vor fi percepute conform listei de prețuri afisată, iar pentru regim de urgentă maxim 6 ore, prețurile se majorează cu 30% fața de prețurile de listă. Dacă din lista de prețuri lipsește denumirea unui obiect, prețul se va stabili prin comparare cu prețul acelor articole care au forma, croiala asemănătoare sau în funcție de cantitatea de muncă depusă, semnarea de către client a bonului de comandă/chitanță indicand acceptul clientului pentru planul tarifar aplicat. Plata se achită anticipat.
4. ln ceea ce priveste uzura, ambele parți recunosc, chiar si fară a fi inscrisă, o uzura de 30% pentru orice obiect predat prestatorului.
5. Societatea își rezervă dreptul de a refuza obiectele ce prezintă grad de uzură avansat sau emană mirosuri dezagreabile/au un aspect respingător sau prezintă factori de infecție.
6. Prestatorul este absolvit de orice raspundere in următoarele situații:
a. La primirea obiectelor fară eticheta de intreținere, se primesc pentru prelucrare exclusiv pe raspunderea clientului;
b. În cazul în care produsul, deși este curățat conform etichetei firmei producătoare, se deteriorează - pentru aceste situații se poate apela la un expert neutru, pe cheltuiala celui care solicită expertiza;
c. Când la solicitarea expresă a clientului se face prelucrarea produselor diferit fața de instrucțiunile de pe eticheta de intreținere sau opiniei specialistului din curățătorie. Prin semnarea bonului de comandă și verificarea acestuia, solicitarea se consideră acceptată;
d. Petele dificile (pete fixate sau pete vechi,ce au străpuns materialul pe care sunt prezente - se văd pe dosul materialului, pete de culoare migrată ca urmare a spălării casnice cu obiecte de o altă culoare) care nu cedează in urma proceselor repetate de detașare si curățare, sau pentru obiecte cu uzură sau grad de murdărie avansat (căptușeli, întărituri, gulere, manșete, buzunare, etc., foarte murdare și/sau tocite), având în vedere faptul că unele pete nu vor ieși in totalitate;
e. Eventuale deteriorări ale obiectelor ce sunt reproduse după mărci înregistrate fară a respecta calitatea materialelor originale (eticheta de intreținere nu corespunde calității materialului,aceasta fiind reprodusă după original - nu prezintă holograma originală);
f. Eventuale modificări ale dimensiunilor sau deteriorări datorate unor vicii ascunse ale materialului (insuficienta rezistență a țesăturii, cusăturii, căptușelilor, adezivilor sau a coloranților), precum și eventuale deteriorări ale accesorilor (nasturi, catarame , fermoare, obiecte decorative, etc.);
g. Neexecutarea la termen a prestației datorită unor cauze de forță majoră (lipsa energiei electrice, a apei,sau a depăsirii capacității de producție);
h. Când apare situația de pierdere sau furt a bonului de comandă, care poate avea ca efect eliberarea hainelor către alte persoane.
7. Semnarea bonului de comandă de către client, reprezintă acordul prealabil expres pentru efectuarea prestației, prin care acesta a luat la cunoștință și a confirmat că își pierde dreptul la retragerea sumei plătite după executarea completă a serviciului de către prestator (art.16 OUG 34/2014).
8. În urma prelucrării obiectelor din blană naturală, piele lucioasă, cojoc, piele velurată, acestea pot suferi modificări de culoare datorate unor defecte de tăbăcire, tanare și vopsire, sau orice alte deteriorări cauzate de un finisaj necorespunzător, motiv pentru care prestația acestor obiecte se va face numai pe garanția clientului.
9. În cazul deteriorării unui obiect, în cadrul procesului tehnologic de curățare - spălare - croitorie, din vina exclusivă a prestatorului, in cazul pierderii din cauza prestatorului (eliberat greșit altui client) sau al furtului din unitate constatat de organele de poliție, prestatorul va despăgubi clientul cu maxim de 5 ori contravaloarea prestației produsului stipulate in bonul de comandă, in termen de maxim 30 zile de la constatare.
10. ln cazul deteriorării, pierderii sau furtului unui produs, care face parte dintr-un set (costum, gamă, colecție, etc.) se despăgubește conform art.9 de mai sus, numai produsul care face obiectul deteriorării, pierderii sau furtului.
11. Eventuale obiecții referitoare la calitatea prestației pot fi făcute exclusiv în momentul ridicării produselor, reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerație. Clienții care din anumite motive solicită reprocesarea produselor in momentul ridicării acestora, pot fi luate retur.
12. Restituirea obiectelor se face in urma prezentării in original a bonului de comandă sau în cazul pierderii acestuia în baza unui act care să confirme identitatea și adresa persoanei care ridică comanda, respectiv prin completarea și semnarea unui proces - verbal.
13. Neridicarea in termen de 10 zile a obiectelor se taxează cu contravaloarea prestației.
14. Obiectele neridicate in termen de 60 zile se vor considera abandonate și vor fi donate unor organizații non profit.
15. Pentru orice produs adus pentru servicii de curățătorie - spălătorie , ce depășește valoarea de 200 EURO, clientul are obligația să declare valoarea acestuia, iar prestația va fi de 10% din valoarea declarată.
16. Aceste condiții reprezintă un contract între client si prestator, fiind acceptat de către ambele parți, în momentul semnării de către client a bonului de comandă.